Eerder Gestelde Vragen

Toegang tot diergeneeskunde

VRAAG

Ik heb een vraagje over de toelating en de studie diergeneeskunde. Wat zijn de toelatingseisen voor de loting van diergeneeskunde? En hoeveel uren zit je gemiddeld op school tijdens het eerste jaar? Moet je ook vaak in de avond naar school?

ANTWOORD

Meer informatie over de toelating bij diergeneeskunde vind je op www.vet.uu.nl, de site van de faculteit diergeneeskunde. Daar kun je ook het onderstaande vinden (onder "scholierensite"):

Onderstaande diploma's geven toelating tot de loting voor de opleiding aan de faculteit Diergeneeskunde:

  • een VWO-einddiploma met het profiel 'natuur en gezondheid'of 'natuur en techniek (met biolgie 1 en 2)', of een oud VWO-eindiploma met de vakken natuur- en scheikunde in het eindexamenpakket (t/m de loting voor 2004). Ontbreken er vakken dan moeten die worden aangevuld door het halen van een deelcertificaat of een vergelijkbaar erkend zoals ccvn en ccvs.
  • een universitair propedeutisch diploma (behaald na 1 september 1982) of een universitair doctraal- of ingenieursdiploma. Aanvullende eis bij beide is dat de vakken natuurkunde 1, scheikunde 1, biologie 1,2 en wiskunde B1 aantoonbaar zijn afgelegd op VWO eindexamenniveau.
  • een propedeutisch- of einddiploma van een HBO- Opleiding, afgegeven door een onder de WHW vallende hogeschool. Aanvullende eis is dat de vakken natuurkunde 1, scheikunde 1, biologie 1,2 en wiskunde B1 aantoonbaar zijn afgelegd op VWO eindexamenniveau.

Om toegelaten te worden tot de loting voor de opleiding Diergeneeskunde moeten in alle gevallen de vakken natuurkunde 1, scheikunde 1, biologie 1,2 en wiskunde B1 aantoonbaar zijn afgelegd op vwo-eindexamenniveau.

Je kunt ook informeren bij mevrouw Bakker (tel. 030-2534858/66, fax: 030-2534121, mail: j.m.bakker@vet.uu.nl). Zij weet alles over toelatingseisen.

Ik weet niet hoe het tegenwoordig is, aangezien de lessen vanaf 2002 zijn aangepast. In mijn tijd was je wel vaak op de faculteit, maar in ieder geval nooit 's avonds. De lessen beginnen om 8.30 uur. De laatste zijn afgelopen om 17.30 uur. Meestal zijn de eerste uren bestemd voor hoorcolleges en werkcolleges. In de middag wordt dan vaak een practicum gegeven. Het is wel een van de studies met de meeste contact-uren. Het zal zo rond de 30 uur per week zijn.

Maar laat je dit niet afschrikken, want het is een hartstikke leuke studie.

Naar het Vragenoverzicht

Laatste aanpassing 1-06-2008 | © 2018 Stijn Peters