Eerder Gestelde Vragen

Informatie over de studie

VRAAG

Ik ben informatie aan het verzamelen over de benodigdheden qua opleidingen om diergeneeskunde te kunnen studeren. Misschien dat jij me hier verder mee kunt helpen. Ook ben ik benieuwd wat jou ervaringen zijn met betrekking tot de opleiding zelf, hoe lang duurt het, is het zwaar of valt het mee, welke richting heb je gekozen enz.

ANTWOORD

Meer informatie over de opleidingen staat op de website van de Faculteit:
http://www.vet.uu.nl/viavet/informatie/studiekiezer

De opleiding vereist een VWO-opleiding met profiel 'natuur en gezondheid' of 'natuur techniek' of een oud VWO-diploma met natuur- en scheikunde.

De studie is nu veranderd, dus het kan zijn dat bepaalde zaken niet meer voor nieuwe studenten gelden. Dit heeft te maken met het feit dat er eerder in de studie een keuze moet worden gemaakt qua richting. Ikzelf hoef dit pas in het 5de jaar te doen.

Het eerste deel van de studie duurt 4 jaar en is voornamelijk theoretisch. Mijn ervaring is dat dit deel het beste te doen is in 4 tot 5 jaar. Ikzelf heb er 5 jaar over gedaan, omdat ik nogal viel over twee vakken in het vierde jaar.

Er zijn een aantal 'zuilen', vakken waarvoor een ander vak vereist is. Dit betekent dat je dat vereiste vak af moet hebben voordat je tentamen mag doen voor de 'zuil'. Dat levert nog wel eens problemen op. Maar je hebt altijd drie kansen om een tentamen te halen.

Nadat de eerste 4 jaar voorbij zijn moet je wachten op de co-schappen, omdat er niet voldoende plekken beschikbaar zijn. Op dit moment is dat voor het 5de jaar 2 tot 6 maanden. Voor het 6de jaar (gezelschapsdieren = GD) nog eens 6 tot 8 maanden. Bij Landbouwhuisdieren (LHD) kun je bijna direct verder.

Dit betekent dat als je klaar bent met het 4de of het 5de jaar je kans hebt op een lange wachttijd voor de co-schappen. Dan kun je dus even niet verder met de studie, hoe graag je ook wilt. Dit zal in de toekomst veranderen omdat er minder studenten GD gaan doen.

Er staat in principe 6 jaar voor de studie, maar dat betekent 6 jaar studeren. Het betekent niet dat je ook in 6 jaar klaar bent. Met de wachttijden erbij zit je al gauw op zo'n 7 jaar. Alles wat je uitloopt komt daar nog bovenop.

Ik ga zelf uiteindelijk de GD kant op. Dit zal voor mij betekenen dat ik pas in het 6de jaar ook echt deze richting op ga. De andere jaren waren nog algemeen. Iets wat nu ook is veranderd, omdat je al eerder een richting moet kiezen.

Naar het Vragenoverzicht

Laatste aanpassing 1-06-2008 | © 2018 Stijn Peters